Medikal ¨ır¨ınler Sand M¨ıhendislik, 2010 y?l?nda her t¨ırl¨ı resmi ve ?zel sekt?re ait medikal, laboratuvar ve end¨ıstriyel gaz sistemleri, ilgili gaz ekipmanlar?, gaz kontrol panolar? ve benzeri hizmetlerin yap?m? ve bunlar?n taahh¨ıd¨ınde bulunmak amac?yla kurulmu?tur. Hastanelerin, laboratuvarlar?n veya end¨ıstriyel tesislerin t¨ım gaz tesisat? ihtiya?lar?n?n projelendirilmesini, montaj?n?, imalat taahh¨ıtlerini ve sat?? sonras? hizmetlerini y¨ır¨ıt¨ır.
 
Sand M¨ıhendislik, hastane veya ilgili tesislerin ihtiyac? olan ¨ır¨ınleri teknik ?artnameler, ilgili standart ve proje ?al??mas?na uygun olarak sekt?r¨ın lideri markalar i?erisinden se?erek optimum ??z¨ımleri sunar.
Medikal ¨ır¨ınler Faaliyet alan?m?zda uzman bir taahh¨ıt firmas? olmam?z?n verdi?i sorumlulukla, m¨ı?terilerimizin ihtiya?lar?n? tek bir firman?n ve markan?n ¨ır¨ın gam?ndan kar??lama zorunlulu?umuz, bulunmay?p, ihtiyaca g?re yurt i?i ve yurt d???ndaki ¨ıreticilerden temin ederek en kaliteli ve en ekonomik ??z¨ımleri sunmaktay?z. Medikal ¨ır¨ınler
Medikal ¨ır¨ınlerimiz : Medikal gaz tesisatlar?, Hastaba?? ¨ıniteleri, Yo?un bak?m hastaba?? ¨ıniteleri, Ameliyathane pendantlar?, B?lge servis ¨ıniteleri, Gaz prizleri, Gaz manifoldlar?, Hava merkezleri, Vakum merkezleri, Alarm paneli, Hem?ire ?a?r? sistemleri.
 
Laboratuvar ¨ır¨ınlerimiz : Paslanmaz ?elik kaynakl? tesisatlar, Paslanmaz ?elik y¨ıks¨ıkl¨ı fittingli tesisatlar, Bas?n?l? hava tesisat?, Vakum tesisat?, LPG tesisat?, Nitrojen (Azot) tesisat?, Helyum tesisat?, Hidrojen tesisat?, Oksijen tesisat?, Asetilen tesisat?, B?lge kontrol vanalar?, Gaz kontrol panolar?, Kryojenik (Cryogenic) tesisatlar ve kontrol sistemleri.
 
End¨ıstriyel ¨ır¨ınlerimiz, ?elik ?ekme gaz tesisatlar?, Kaynak hatlar?, Kaynak postalar?, Posta ba?? reg¨ılat?rleri, Posta ba?? flowmetreleri, Autochange manifoldlar, Gaz kontrol panolar?.
Ba?l?ca Hizmet Alanlar?m?z;
 
Medikal Tesisat (Medikal Gaz Tesisat?), T?bbi tesisat (T?bbi gaz tesisat?), Oksijen Tesisat?, Nitrojen Tesisat? (Azot Tesisat?), Hava Tesisat?, Paslanmaz Hava Tesisat?, Bas?n?l? Hava Tesisat?, Paslanmaz Borulama, Paslanmaz Gaz Tesisat?, Hidrojen Tesisat?, Hastane Tesisat?, Hastaba??, Hastaba?? ¨ınitesi, Yo?un Bak?m Hastaba??, Yo?unbak?m Hastaba?? ¨ınitesi, Gaz Prizi (Medikal Gaz Prizi, T?bbi Gaz Prizi), Medikal Hava Merkezi (Hava Merkezi, Hastane Hava Merkezi, T?bbi Hava Merkezi), T?bbi Gaz Merkezi, Vakum Merkezi (Medikal Vakum Merkezi, T?bbi Vakum Merkezi), Pendant (Ameliyathane Pendant, Medikal Pendant), Hem?ire ?a?r? Sistemi (Hem?ire ?a?r?, Hem?ire ?a??rma Sistemi), Alarm Paneli, Manifold, Gaz Manifoldu, Laboratuar Tesisat? (Laboratuar Gaz Tesisat?, Laboratuar Paslanmaz Tesisat), Laboratuar Gaz Muslu?u, Laboratuar Gaz Fittingi, Bak?r Borulama (Medikal Bak?r Borulama, T?bbi Bak?r Borulama, T?bbi Borulama, Laboratuar Borulama, Laboratuar Paslanmaz Borulama), Bak?r Tesisat (Medikal Bak?r Tesisat, T?bbi Bak?r Tesisat), B?lge Servis ¨ınitesi, Postaba?? Reg¨ılat?r¨ı, Reg¨ılat?r, Kat Kesici Vana.
 
Generic Cialis Uk Kamagra Oral Jelly Uk Generic Viagra Uk Viagra Online Uk Cialis Online Uk Cheap Kamagra Uk
Viagra Original, Cialis Original Cialis Kaufen Viagra Bestellen Kamagra Apotheke Levitra Rezeptfrei Viagra Preis Cialis Preis